Start Geografia Projekt Galeria Uczestnicy projektu Prasa/publikacje Kooperanci Finansowanie

W kwietniu 2008 Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego zainicjował w Peru realizację interdyscyplinarnego zadania badawczego o nazwie Projekt Tambo. Prace projektu koncentrują się na obszarze dorzecza Río Tambo, obejmującego strefę pograniczną południowo-peruwiańskich departamentów Arequipa i Moquegua. Jego celem są badania nad społecznościami południowego Peru w kontekście zmian środowiskowych i klimatycznych, zachodzących na terenie dorzecza, począwszy od późnego plejstocenu aż po czasy współczesne/historyczne.

Zadanie to realizowane jest w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej (Marie Curie Actions; Grand: MIRG-CT-2007-209938), przy współudziale finansowym polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wrocławskiej Alma Mater. Stronę peruwiańską reprezentuje Universidad Católica de Santa Maria w Arequipie oraz regionalne służby konserwatorskie Republiki Peru Instituto Nacional de Cultura. Wydatnego wsparcia udziela również Gobierno Regional de Arequipa oraz Gobierno Regional de Provincia Islay.

Realizacja prac terenowych w Peru przewidziana jest na lata 2008 - 2012 i obejmuje dwa etapy:

I - rozpoznanie terenowe dorzecza,

II - prace wykopaliskowe i geodezyjne na wyselekcjonowanych obszarach.

W Projekcie Tambo obok archeologów biorą udział również doświadczeni specjaliści z zakresu antropologii, botaniki, geologii oraz geodezji. Kierownictwo naukowe badań powierzono prof. Józefowi Szykulskiemu, profesorowi Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Universidad Católica de Santa Maria w Arequipie. Koordynatorem projektu jest prof. Jan Michał Burdukiewicz z Uniwersytetu Wrocławskiego. Natomiast stronę peruwiańską reprezentuje dr Augusto Belan Franco z Universidad Católica de Santa Maria w Arequipie.

1. Projekt Tambo - Konferencja prasowa w Arequipie

2. Arequipa; Plaza de Armas

3. Dolina rzeki Tambo w pobliżu Torata

Aktualizacja strony: 12.06.2010 :: Copyright (c) Instytut Archeologii 2010 :: e-mail